DMCA

DMCA policy

This Digital Millennium Copyright Act policy (“Policy”) applies to the radiofmonline.pl website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”) and outlines how this Website operator (“Operator”, “we”, “us” or “our”) addresses copyright infringement notifications and how you (“you” or “your”) may submit a copyright infringement complaint.

Protection of intellectual property is of utmost importance to us and we ask our users and their authorized agents to do the same. It is our policy to expeditiously respond to clear notifications of alleged copyright infringement that comply with the United States Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) of 1998, the text of which can be found at the U.S. Copyright Office website.

Please note that if you are unsure whether the material you are reporting is in fact infringing, you may wish to contact an attorney before filing a notification with us.

The DMCA requires you to provide your personal information in the copyright infringement notification. If you are concerned about the privacy of your personal information, you may wish to hire an agent to report infringing material for you.

Notifications of infringement

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego agentem i uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w naszych Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać pisemne powiadomienie o naruszeniu praw autorskich („Powiadomienie”), korzystając z poniższych danych kontaktowych zgodnie z ustawą DMCA. Wszystkie takie Powiadomienia muszą być zgodne z wymogami ustawy DMCA.

Złożenie skargi zgodnie z ustawą DMCA jest początkiem wcześniej zdefiniowanego procesu prawnego. Twoja skarga zostanie sprawdzona pod kątem dokładności, ważności i kompletności. Jeśli Twoja skarga spełnia te wymagania, nasza odpowiedź może obejmować usunięcie lub ograniczenie dostępu do materiałów przypuszczalnie naruszających prawa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań możemy również zażądać orzeczenia sądowego wydanego przez sąd o właściwej jurysdykcji, określonej przez nas według naszego wyłącznego uznania.

If we remove or restrict access to materials or terminate an account in response to a Notification of alleged infringement, we will make a good faith effort to contact the affected user with information concerning the removal or restriction of access.

Notwithstanding anything to the contrary contained in any portion of this Policy, the Operator reserves the right to take no action upon receipt of a DMCA copyright infringement notification if it fails to comply with all the requirements of the DMCA for such notifications.

Proces opisany w niniejszej Polityce nie ogranicza naszej możliwości dochodzenia jakichkolwiek innych środków zaradczych, jakie możemy mieć w przypadku podejrzenia naruszenia.

If you would like to notify us of the infringing material or activity, we encourage you to contact us using the details below: kontakt@radiofmonline.pl