Czym jest odfrankowienie kredytu? Co można dzięki temu zyskać?

odfrankowienie kredytu
Oceń: post

Materiał zewnętrzny

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich w bezpośrednich sporach z bankami, które udzieliły im tego rodzaju pożyczki, najczęściej dążą do uznania przez sąd nieważności zawartej umowy kredytowej. Statystyki pokazują, że jest to jednocześnie najczęstsza konsekwencja wygranych przed kredytobiorców spraw. Odfrankowienie kredytu z kolei zwykle traktuje się jako roszczenie dodatkowe – alternatywne. W niektórych przypadkach jednak może być jedynym sposobem na wywalczenie korzystniejszych i bardziej sprawiedliwych warunków spłaty posiadanego zobowiązania. Czym zatem jest? Co warto o nim widzieć? Oto odfrankowienie kredytu bez tajemnic.

Dla przypomnienia – kredyty we frankach okazały się bardzo szkodliwym produktem bankowym, który na dodatek opierał się na wadliwie skonstruowanych umowach. Te ostatnie zawierały bowiem niedozwolone z punktu widzenia prawa zapisy, na podstawie których pobierano ratę kredytu w polskich złotych, przeliczaną następnie na podstawie kursu kupna narzuconego właśnie przez bank. Gdy kurs franka, początkowo niski i atrakcyjny, zaczął rosnąć, wówczas raty zaciągniętych zobowiązań urosły do niebotycznych rozmiarów. Podobnie zresztą kapitał, jaki trzeba było oddać bankowi. Kredytodawcy przeliczali wysokość rat po bardzo niekorzystnych dla klientów kursie. Zasady tego przeliczania były nietransparentne i niezgodne z tzw. dobrymi obyczajami. To też doprowadziło do otwartego konfliktu między bankami a tzw. Frankowiczami. Czas pokazał, że racja była po stronie tych drugich. Dziś masowo wygrywają oni swoje sprawy, uzyskując unieważnienie umowy kredytowej lub przynajmniej odfrankowienie kredytu.

Odfrankowienie kredytu – co to?

Odfrankowanie kredytu to proces, w ramach którego kredytobiorca, który zaciągnął kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF), przekształca swoje zadłużenie związane z kredytem zabezpieczonym hipoteką indeksowaną w CHF na zadłużenie denominowane w innej walucie, najczęściej w polskich złotych (PLN). Proces ten ma na celu uniezależnienie kredytobiorcy od ryzyka związanego z fluktuacjami kursu walutowego CHF/PLN, co może prowadzić do zmniejszenia wysokości miesięcznych rat kredytowych oraz zapewnienia większej stabilności finansowej.

Tyle w teorii, ale co to dokładnie oznacza w praktyce? Odfrankowienie w porównaniu do uznania nieważności umowy, nie doprowadza do zniesienia jej mocy. Całość opiera się na pozbawienie tej umowy mechanizmu indeksacji/denominacji kredytu walutą obcą CHF przy jednoczesnym zastosowaniu dotychczasowego oprocentowania. W dużym uproszczeniu więc skutkuje to tym, że kredyt frankowy przeradza się w tradycyjny kredyt złotówkowy, tyle tylko, że oprocentowany jak kredyt indeksowany/denominowany do waluty obcej.

Jakie są realne skutki odfrankowienia?

Podstawowym skutkiem odfrankowienia kredytu jest usunięcie z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul – określanych powszechnie jako abuzywnych. Jak zostało wspomniane – zobowiązanie zmienia się w kredyt oparty na polskiej walucie, czyli złotówkach. Co ważne – umowa zawarta z bankiem cały czas funkcjonuje i jest wiążąca dla obu stron. Ma ona jednak nieco inne założenia. Zmianie ulega ta sytuacja, której bezpośrednio dotyczyły abuzywne zapisy. W przypadku kredytów frankowych, klauzule abuzywne mogą dotyczyć różnych aspektów umowy, takich jak sposób wyliczania kursu wymiany walut, sposoby obliczania opłat i prowizji, czy też informacje dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

Realnym skutkiem odfrankowienia jest wywalczenie korzystniejszych warunków spłaty zobowiązania. Bank zwykle musi zwrócić klientowi nadpłatę kredytu, jaka powstała w wyniku spłacania przez kredytobiorcę zawyżonych rat. Pozostałe raty ulegają natomiast stosownemu obniżeniu.

Warto pamiętać, że odfrankowienie nie jest tym samym, co przewalutowanie.

Odfrankowienie kredytu – jak się starać?

Odfrankowienie jest możliwe tylko wtedy, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone z punktu widzenia prawa klauzule. Podstawą jest więc dokonanie stosownej analizy tego dokumentu. Najlepiej zgłosić się w tym celu po profesjonalną pomoc. Istnieją już wykwalifikowane kancelarie prawnicze, które prowadzą sprawy frankowiczów. Oferują one darmową analizę umowy i po ewentualnym znalezieniu odpowiednich zapisów, przedstawiają dalszy tok postępowania. Na tym etapie weryfikowane jest też to, co realnie może zyskać dany klient. Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego potraktowania. Wyspecjalizowana kancelaria prawna pomoże dodatkowo skompletować całą niezbędną dokumentację, weźmie na siebie kontakt z bankiem oraz zadba o dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z wkroczeniem na drogę sądową. Początkowo proponowane może być zawarcie ugody z bankiem, choć takie rozwiązanie nie zawsze jest akceptowane przez kredytodawców oraz bywa mało korzystne dla klientów. Z pewnością walkę o odfrankowienie warto podjąć z pełnym wsparciem prawnym, gdyż w pojedynkę, bez wiedzy i doświadczenia, uzyskanie korzystnych warunków spłaty może być bardzo trudne.

Chcesz odfrankowić kredyt? Zgłoś się po pomoc – Kancelaria prawna Wrocław


Czym jest odfrankowienie kredytu? Co można dzięki temu zyskać?
Dodaj komentarz 0
Pracownicy i prezenterzy radia nie czytają komentarzy! Jeśli chcesz wysłać wiadomość prowadzącemu audycje lub poprosić o pozdrowienia, lub piosenkę. Skorzystaj z bezpośredniego kontaktu ze stacją za pomocą Facebooka lub innych dostępnych wymienionych metod kontaktu.

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *